mobilPluss
BKF2017

Informasjon om bevaringsplanen for Bodø og Bodin kirkegård

Vedtatt bevaringsplan for Bodø kirkegård

Her følger opplysninger om:
Kvartal 1-26 gravkvartalet moderniseres og gjenbrukes. 7 unike gravminner bevares
Kvartal 27 – 52 er vedtatt som bevaringsområde. Mulighet for urnenedsettelse
Kvartal 54 – 65 gravkvartalet moderniseres og gjenbrukes. 1 unikt gravminne bevares.

 

Vedtatt bevaringsplan for Bodin kirkegård
Nedenfor kan du lese utredning utført av Asplan Viak og bilder av bevarte gravminner på den vurdere delen av Bodin kirkegård (bokstavkvartalene)

Klikk på lenkene under for å lese vedtatt bevaringsplan for de aktuelle kirkegårdene.