mobilPluss
BKF2017

Image

Det markerte feltet på bildet er bevaringsområde.

 

Bodin Kirkegård.

Oversiktsbilde Bodin kirkegård.

 

Denne kirkegården er nok like gammel som Bodin kirke som er bygd omkring år 1240.
I 1841 ble kirkegården utvidet nordover med 4000 kvadratalen.

 

Senere er kirkegården utvidet i 1857, 1871, 1879, 1885,1893,1909,1934,1973,1991,1996 og 2010.

 

I 2010 ble også «Navnet Minnelund» i forbindelse med Salten krematorium etablert.