mobilPluss
BKF2017

Bodin seremonirom #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

For å se på vår 360° visning på bildet, trykk på + inne i bildet til du synes det ser bra ut. Hold deretter inne venstre musknapp og drei på musen. På den måten kan du få en virtuell presentasjon av seremonirommet.


Bodin seremonirom

Bodin seremonirom er et flott lokale som er en del av Salten Krematorium. Det egner seg godt til flere formål. Lokalene kan leies til konfirmasjoner, samlinger og andre ønskede formål. Seremonirommet framstår som livsynsnøytralt og kan dermed brukes uansett religion.

Slik rommet er satt opp idag, som også fremgår av bildet, har rommet en kapasitet på ca 125 personer. Seremonirommet og dets fasiliteter som toaletter, er tilrettelagt også for rullestolbrukere og bevegelseshemmede.

Har du spørsmål eller lurer på noe i forhold til leie eller bruk av seremonirommet, ta kontakt med Bodø kirkelige fellesråd på telefon 75500300 eller på e-post.