mobilPluss
BKF2017

Image

Det markerte feltet på bildet er gjenbruksområde.

 

Bodø Kirkegård

Oversiktsbilde fra Bodø kirkegård. Området innenfor den røde merkingen er kvartal 1-26, som nå skal gjenbrukes til kistegravlegging og urner.

 

I 1899 ble grunnen til Bodø kirkegård kjøpt av gården Østre Hernes. Den første begravelsen ble foretatt i 1902, og arealet er utvidet flere ganger – 1939, 1967 og 1995.


Bodø kirkegård ligger sør for Olav V gate og den eldste delen ligger sør og vest for servicebygget ved innkjørselen.