mobilPluss
BKF2017

Urner kan settes ned i grav på eget urnegravfelt eller navnet minnelund på Bodin kirkegård. En vanlig urnegrav gir plass til fire urner. Urner kan også settes ned i allerede eksisterende kistegrav som da gir plass til 6-8 urner. Ved valg av ny urnegrav unngår en for øvrig utgiftene som følger med feste av tilleggs-grav, da det er plass til flere urner i samme grav.

Bisettelse er den vanligste form for seremoni ved valg av kremasjon.

Navnet minnelund vil gjøres mer attraktiv med oppdeling i fire avdelinger og således ytterligere tilrettelagt for stillhet og rekreasjon.