mobilPluss
BKF2017

Våren 2017: Bodø kirkegård

Bodø kirkelige fellesråd starter høsten 2017 arbeidet med å rydde bort gravminner på kvartal 1 – 26 som ikke er festet eller vedtatt bevart.