mobilPluss
BKF2017

Bisettelse ved kremasjon
Seremonien ved kremasjon kalles bisettelse. Ved bisettelse i kirke eller annet lokale blir kisten ført til krematoriet i bårebil etter at seremonien er slutt. I Bodin seremonirom avsluttes bisettelsen ved at pårørende bærer kisten til hensettingsrommet.

Askespredning
De fleste synes det er naturlig å ha en grav å gå til, men noen velger askespredning. Det er Fylkesmannen i Nordland som gir tillatelse til at asken etter en avdød person kan bli spredd i naturen. Dette kan skje enten over land, eller i vann. En forutsetning for slik tillatelse er at dette var avdødes uttrykte ønske.

Flere urner i en grav
Urner kan settes ned i grav på eget urnegravfelt, på kistegravfelt eller på minnelund. Urner kan også settes ned i gravsted hvor det allerede er satt ned en kiste. En vanlig urnegrav har plass til fire urner, mens en kistegrav gir plass for inntil 6-8 urner. Ved valg av ny urnegrav unngår en utgiftene som følger med feste av tilleggsgrav, da det er plass til flere urner i samme grav.