mobilPluss
BKF2017

Planer fram til år 2020

 • All ny kistegravlegging i sentrum etter ca. 1.1.2020 vil skje på Bodø kirkegård.
 •  

 • Flere i Bodø bør velge kremasjon. 
  • Navnet minnelund hos Salten krematorium gjøres mer attraktiv.
  • Gamle Bodin kirkegård (bokstavkvartalene) åpnes opp for urnegraver.
  • Også urnegravlegging på Bodø kirkegård.
  •  

 • Gjenbruk av gravareal er mer aktuell enn noen gang.
  • Begrenset tilgang på nye arealer i sentrum (ny by/ny flyplass kan åpne for nye muligheter)
  • Bodin kirkegård er full og stenger for kistegravlegging fra 1.1.2020 (når grav ikke er festet).
  • Svært kostbart å anlegge helt nye gravplasser.
  •  

 • Bevaringsplaner med bevaringskart for Bodø og Bodin kirkegård er vedtatt i Bodø kirkelige fellesråd.
  • Vedtatte bevaringsplaner åpner opp for ny kistegravlegging på Bodø kirkegård, først kvartal 1 – 26.
  • Bodø kirkelige fellesråd har bevart et utvalg gravminner som representerer hele perioden kirkegårdene har vært i bruk og i den grad det er mulig; alle lag i samfunnet.
  • Bevarer i sammenhengende miljøer, men også noen enkeltstående gravminner.
  • Gravminner som ikke omfattes av bevaringsplanen og ikke festet, ryddes bort.

Image