mobilPluss
  • Image

    Noe å tenke på ...

BKF2017
  • Image

    Noe å tenke på ...

Her finner du informasjon om gravferd og forvaltning av gravminner med særskilt fokus på sentrum.

 

Vi må tenke nytt, da nye sentrumsnære arealer for kistegravlegging ikke kan realiseres på kort sikt. Vi vil her informere om dagens valgmuligheter og hvilke planer som foreligger fram mot år 2020. Planene omfatter Bodin Sermonirom, Bodin Kirkegård og Bodø Kirkegård.

Hvilken gravferd man ønsker etter sin egen bortgang er et tema man naturlig nok ikke tenker så mye på i hverdagen. Dette er et av mange spørsmål det er viktig å ta stilling til mens man ennå lever. Dette med spesielt tanke på at de etterlatte skal føle trygghet i valgene rundt forestående gravferd.

Gravminner, og forvaltning av disse, er derimot noe nære pårørende er svært opptatt av fordi man ofte er i en sårbar situasjon etter en bortgang.

Har du spørsmål? Ring oss, eller send oss dine spørsmål via vårt kontaktskjema. Vår oppgave er å være til hjelp og støtte for våre innbyggere.