mobilPluss
BKF2017

Bodø by vokser og sentrumsnære arealer for kistegravlegging kan ikke realiseres på kort sikt. Det er derfor behov for at vi tenker nytt om gravferd og forvaltning av våre kirkegårder/gravplasser.

På den nye nettside finner du viktig informasjon samt svar på spørsmål knyttet til temaet gravferd, et tema som berører oss alle og som er viktig at vi alle tar stilling til. Dette er spesielt viktig da dine ønsker og valg har innvirkning på vår planlegging og forvaltning av våre kirkegårder/gravplasser.Bodin kirkegård - Stenges for ny kistegravlegging
I løpet av to til tre år vil det ikke lengre være plass til kistegravlegging på Bodin kirkegård. Det er ikke mulig å finne nye formålstjenlige områder på kort sikt. Kistegravlegging vil da kun være mulig i festet grav eller på Bodø kirkegård. Kirkegården har eget urnegravfelt i tillegg til en navnet minnelund for urner.

Flytting av flystripen i forbindelse med ny by/ny flyplass kan skape nye muligheter.

 
Bodø kirkegård - Åpnes for kistegravlegging
Ved gjenbruk av gravarealBodø kirkegård vil kirkegården gi plass til kistegravlegging i minst 10 år frem i tid.
 
Kremasjon eller kistegrav?
For noen er valg av gravsted det viktigste og for andre er valg av gravform det viktigste. Denne nettsiden er ment som en veileder og informere deg om de valgmuligheter du har rundt temaet gravferd. Dette til hjelp for at du skal kunne ta dine valg.
 
Kistegrav - Bodø kirkegård eneste alternativ
Om to til tre år vil Bodø kirkegård være eneste alternativet for de som velger kistegravlegging. Dette da det på Bodin kirkegård ikke lenger vil være plass til kistegraver. Gjenbruk av arealer ved Bodø kirkegård vil gi plass til kistegravlegging i minst 10 år frem i tid.
 
Urnegrav - Gir alle valgmuligheter
Velger man urnegravlegging kan man fritt velge mellom Bodin kirkegård og Bodø kirkegård. Bodin kirkegård har eget urnegravfelt i tillegg til en navnet minnelund. En eksisterende kistegrav gir plass til 6-8 urner og kan derved benyttes som familiegrav. En urnegrav på Bodin kirkegård gir plass til fire urner. Bodø og Bodin kirkegård har ingen begrensninger eller restriksjoner for urnegravlegging.
 
Bodin seremonirom - Livssynsnøytral
Bodin seremonirom er livssynsnøytralt og kan benyttes av alle. Det er således valgfritt om man ønsker å lage en seremoni i helt privat regi eller velger gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke eller andre trossamfunn.
 
Bevaringsplan - Gjenbruk av gravareal
Gjenbruk av gravareal er mer aktuelt enn noen gang ettersom det er svært begrenset tilgang på nye og egnede arealer for kistegravlegging. Graver som ikke er festet kan gjenbrukes etter fredningstiden som er 20 år, og gravminner som blir stående på kirkegården ut over 6 måneder etter at festet opphører, tilfaller kirkegården. Bevaringsplanen for Bodø og Bodin kirkegård finner du under denne linken. 
 
Har du spørsmål?
Svar på de mest vanlige spørsmålene folk flest sitter med finner du under denne linken. Finner du ikke svar på det du lurer på her eller på nettsiden for øvrig? Ring oss på tlf. 755 00 300, send oss en epost på post.bodo@kirken.no eller benytt kontaktskjemaet. 
 
Vår oppgave er å være til hjelp og støtte for våre innbyggere.